Korps: Slagverk. BOK 1

kr 150

Om boken

Formålet med “Minimetode for korps” er å gi korpsinstruktører et nytt verktøy som kan fungere som et alternativ for, eller tilskudd til, de korpsmetodene som allerede finnes på det norske markedet.
 
• For aspirant- og juniorkorps
• 4 stemmer + slagverk, arrangert for fleksi-ensemble
• Brassband eller janitsjar
• 30 musikkstykker + felles oppvarmingsøvelser
 

Øvingsfiler

Audiofiler for alle øvelser og backing tracks for alle musikkstykker i “Minimetode” bøkene finnes gratis her.


Kategori: